WIJ ZIJN MET VAKANTIE VAN MAANDAG 26 JUNI T/M VRIJDAG 14 JULI

Van maandag 26 juni t/m vrijdag 30 juni wordt de praktijk waargenomen door:

Dr. Dirkzwager, tel. 023 – 5616220, Hoofdweg 662

Van maandag 3 juli  t/m vrijdag 17 juli april is de waarneming als volgt

Achternamen beginnend met:

A-H  Dr. v.d. Vinne           TEL: 023-5616135  Henricus Viottahof 12A

I-P    Dr. Bolsius                TEL: 023-5616365 Emmalaan 44B

Q-Z   Dr. Dirkzwager        TEL: 023-5616220 Hoofdweg 662

Na 17.00 uur en in het weekend belt u voor spoedgevallen

de HUISARTSENPOST   tel. 023-2242322

Wij staan voor:

Patient gerichtheid en zorg op maat

Deskundigheid

Kleinschaligheid

Wij werken graag in een sfeer waarbij onze patiënten en onze medewerkers zich prettig voelen.

Dit willen wij graag bereiken door:

Betrokkenheid bij de patiënt
Samenwerking met andere disciplines
Innovatie